Đời Là Đi - Da LAB - Những ca khúc truyền cảm hứng

DaLab đã khởi đầu MV của mình bằng một cảnh tại Làng bích họa ( Quảng Nam ) rồi sau đó là hàng loạt địa danh nổi tiếng của việt nam như Hội An, Bình Thuận, rừng tràm Trà Sư, Rừng U Minh, Tây Bắc.

Đời Là Đi - Da LAB

Những câu hát “Ta đi việc ta là đi đi đi cho xong con đường dài/ Đồ đầy ở trên vai, hành trình chẳng giống ai / Ta lao phăm phăm đêm đen mù sương dù mưa rơi trọn ngày/ Bụi đường mình đã chai, đời dài chẳng có ai” cũng theo đó mà ngân lên gây cảm xúc đặc biệt quan trọng cho những bạn trẻ yêu nhạc.